Eftertempo

Vi erbjuder eftertempo av olika slag. Enklare försänkning, gängning samt slipning gör vi i eget hus. Vi ombesörjer även trumling, blästring samt mer avancerad bearbetning av skurna detaljer m.m.

Kontakta oss gärna om ni vill ha mer information kring eftertempon.